Etämyynnin ehdot

Etämyynnin ehdot

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa sopimus tehdään etäviestimien avulla, ilman että ostaja ja myyjä ovat samanaikaisesti läsnä.
Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä ja saanut tarjouksen kaupan kohteesta.
Etämyynnin ehdot eivät koske kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä autotilausta.

Mikäli etäkaupan ehdot täyttyvät, asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta.
Jos asiakas haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta Hämeen Autovaruste Oy:n ajoneuvon myyneeseen toimipisteeseen.
Asiakas voi käyttää kaupan yhteydessä toimitettua peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Palautusoikeus koskee vain yksityiskäyttöön hankittua autoa.
Palautusoikeus ei koske elinkeinoharjoittajan hankkimaa, ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.
Palautettavan auton tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut.
Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet.
Hämeen Autovaruste tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja.

Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista, varusteista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.
Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.

Hämeen Autovaruste Oy palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla.
Mikäli autossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).
Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä auton palautuksesta.

Jos Hämeen Autovaruste Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Hämeen Autovaruste Oy:llä oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.