Autoala Green Deal

Autoala Green Deal -sopimus

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtiovallan ja yritysten välillä. Se on lainsäädäntöön ja normiohjaukseen verrattuna nopea ja joustava tapa edistää ympäristöasioita. Sopimusta käytetään lainsäädäntöä korvaavana ohjauskeinona.

Green Deal –sopimus on osa autoalan yritysten yhteiskuntavastuu- ja ympäristöpolitiikkaa ja tarjoaa yrityksille konkreettisen mahdollisuuden osallistua omilla vapaaehtoisilla toimenpiteillä ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen. Autoala on Suomessa ensimmäisiä Green Deal -sopimusosapuolia, joten sopimuksella on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Sen tavoitteet tukevat osaltaan myös autonvalmistajille asetettujen päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista.

Sopimuksen tavoitteet

Vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään 4 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018
lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta autokannassa ja erityisesti raskaassa kalustossa

Edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä

Alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 % vuodessa (ensimmäinen vertailuvuosi on 2018)

Hämeen Autovaruste Oy:n sitoutuminen sopimukseen

Hämeen Autovaruste Oy on sitoutunut toiminnallaan edistämään yhteiskuntavastuutavoitteita ja ilmastostrategiaa autoalan tavoitteiden mukaisesti.
Hämeen Autovaruste Oy:n toiminta perustuu arvoihin, jotka vaikuttavat päivittäiseen työskentelyyn sekä tehtäviin päätöksiin, ja ympäristöstä huolehtiminen on yksi keskeisistä arvoistamme. Tehtävänämme on huolehtia toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten minimoinnista, ja siksi ympäristövaikutukset on arvioitu kaikissa toiminnan vaiheissa. Huolehdimme myös ympäristöasioiden tiedottamisesta henkilöstölle ja asiakkaillemme.

Mitä uutta sitoumus tuo toimintaamme

Hämeen Autovaruste Oy:n esittelyautokalustossa on vahvasti esillä vaihtoehtoiset voimanlähteet, ja hybridi- sekä täyssähköautojen osuutta tullaan kasvattamaan lähivuosina.
Helpotamme asiakkaidemme valintoja auton hankinnassa kertomalla vähäpäästöisistä autoista, sähkö- ja hybriditekniikasta sekä latausratkaisuista.
Tulemme myös lisäämään latauspaikkojen määrää toimipisteissämme merkittävästi vuosien 2019-2022 aikana.