Toimintapolitiikka

OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN

Autoalan huipulle ei päästä ilman alan parasta asiakastuntemusta. Autoalan toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat nopeassa muutoksessa, ja tämä vaatii jatkuvaa hereillä oloa. Vielä 90 vuoden kokemuksen jälkeenkin kehitämme jatkuvasti toimintaamme, sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Näin ollen pystymme tarjoamaan kaikissa autoiluun liittyvissä asioissa juuri asiakaskuntamme tarpeet huomioivaa palvelua.

TAVOITTEENA MENESTYS

Olemme taloudellisesti vahvoja ja itsenäisiä, samalla kun pyrimme olemaan koko autoalan halutuin ja menestynein asiakaspalveluorganisaatio toimialueellamme. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen – käytössämme ovat sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät, jotka toimivat samalla päivittäisen johtamisen työkaluina.

SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ YHTEISET ARVOT

Tavoitteita tai päämääriä ei saavuteta ilman yhteisiä pelisääntöjä ja siksi päivittäistä toimintaamme ohjaavat työntekijöidemme yhteiset arvot. Niihin kuuluvat avoin ja uskottava toiminta, vastuullisuus ja ihmisten arvostus sekä tuloksellisuus ja tehokkuus, yhdessä ympäristöstä huolehtimisen kanssa. Samalla peilaamme toiminnassamme myös edustamiemme brändien arvoja.

TOIMINTAA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Työskentely autoalalla ei tee ympäristöstä huolehtimisesta yhdentekevää – itseasiassa päinvastoin, ympäristö merkitsee meille juuri tästä syystä erityisen paljon. Tehtävämme ja tavoitteemme on minimoida hiilijalanjälkemme ja toimintamme synnyttämät ympäristövaikutukset. Kiinnitämme erityistä huomiota kiinteistöjemme energiatehokkuuteen ja liikennepolttoaineiden kulutukseen ja tästä osoituksena olemme liittyneet Motivan Energiatehokkuussopimukseen sekä Autoalan Green Deal sopimukseen. Käytössämme on myös sertifioitu ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä. Muita vaikutuskeinoja ovat mm. autojen vaihtoehtoisista voimalinjoista tiedottaminen asiakkaillemme ja henkilöstölle.

Nämä arvot heijastuvat myös päivittäiseen toimintaamme ja avaavat uusia näkökulmia sekä tavoitteita jokaiselle työntekijällemme.

Jyväskylässä 29.9.2022

Harri Lätti
toimitusjohtaja