Etämyynnin ehdot


  • Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa sopimus tehdään etäviestimien avulla, ilman että ostaja ja myyjä ovat samanaikaisesti läsnä.
    • Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on ennakkoon tutustunut ajoneuvoon myyjäliikkeessä ja saanut tarjouksen kaupan kohteesta.
    • Etämyynnin ehdot eivät koske kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä autotilausta.
  • Mikäli etäkaupan ehdot täyttyvät, asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen vastaanottamisesta.
    • Jos asiakas haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan peruuttamisesta Hämeen Autovaruste Oy:n ajoneuvon myyneeseen toimipisteeseen.
    • Asiakas voi käyttää kaupan yhteydessä toimitettua peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
    • Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua autoa.
    • Palautusoikeus ei koske elinkeinoharjoittajan hankkimaa, ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua autoa.
  • Palautettavan auton tulee olla teknisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.
  • Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut.
  • Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.
  • Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet.
  • Hämeen Autovaruste tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
  • Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja.
  • Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista, varusteista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.
  • Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
  • Hämeen Autovaruste Oy palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli autossa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).
  • Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä auton palautuksesta.
  • Jos Hämeen Autovaruste Oy huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Hämeen Autovaruste Oy:llä oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.Hämeen Autovaruste Oy © 2019