Pakolliset kentät *
Anna palautetta!
Vastaa sen osaston kysymyksiin, jossa asioit tällä kertaa. Kiitos.


Mikäli yksityishenkilön Hämeen Autovaruste Oy:ltä hankkimissa tuotteissa tai palveluissa ilmenee virhe, jonka oikaisussa tai kuntoon saattamisessa syntynyttä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan puolueettoman mielipiteen saamiseksi.

Yhteystiedot kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan:

www.kuluttajaneuvonta.fi
www.kuluttajariita.fi
Hämeen Autovaruste Oy © 2019